Tukaş Gıda'dan Cem Zeytin ile birleşme kararı

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Cem Zeytin A.Ş ile şirket çatısı altında birleşilmesine ilişkin çalışmalara başlama kararı aldı.

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Cem Zeytin A.Ş ile şirket çatısı altında birleşilmesine ilişkin çalışmalara başlama kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''Şirketimizin gıda sektöründeki stratejik planları çerçevesinde, operasyonel giderlerin azaltılması ve sektörel pazar payının genişletilmesi amacıyla halka açık olmayan 100.000.000 TL sermayeli (%50 Cem Okullu - %50 Cengiz Okullu) Cem Zeytin A.Ş ile şirketimiz çatısı altında birleşilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına, birleşme işleminin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat düzenlemelerine uyularak, Cem Zeytin Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınarak devralma şeklinde birleşme usulünde gerçekleştirilmesine, birleşme işleminin şirketimizin 30 Eylül 2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak yapılmasına, birleşme amacıyla gerekli belgeler/bilgiler (uzman kuruluş raporları, duyuru metni, birleşme sözleşmesi/raporu ve benzeri belgeler/bilgiler) hazır edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer kurumlardan gerekli izinlerin ve/veya onayların alınması için başvuru yapılmasına, gerekli tescillerin, ilanların ve özel durum açıklamalarının yapılmasına ve sair işlerin icrasına, gerekli tüm hazırlıklar ve ön izinler/onaylar tamamlandığında birleşme işleminin genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma