İz Hayvancılık, bölünme işlemine ilişkin başvurusunu güncelledi

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş, bölünme işlemine ilişkin SPK başvurusunu güncelledi.

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş, bölünme işlemine ilişkin SPK başvurusunu güncelledi.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''28.10.2021 tarih ve 2021/21 sayılı yönetim kurulu kararı ile bölünme işlemine ilişkin olarak resmi kurumlar nezdinde yapılan başvurumuzun 30.09.2021 tarihli finansal tablolar kullanılmak üzere güncellenmesine, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, şirketimizin sahip olduğu 30.09.2021 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 11.713.349,85 TL olan varlık ve yükümlülükleri iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle şirketimiz tarafından 30.09.2021 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak İz Agriculture A.Ş'ye devredilmesine, kısmi bölünme işleminde 30.09.2021 tarihli finansal tabloların esas alınmasına ve kısmi bölünme işleminin II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine, bu çerçevede 11.713.349,85 TL çıkarılmış sermayeli ve paylarının tamamı şirketimize ait olacak İz Agriculture A.Ş unvanlı bir şirket kurulmasına, yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 03.12.2021 tarihli bölünme planının ve aynı tarihli bölünme raporunun kabul edilmesine, duyuru metni için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay ve yukarıda sayılan işlemler için ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

Okunma