Avrupa Yatırım Holding'te tahsisli sermaye artırımı

Avrupa Yatırım Holding A.Ş, tahsisli sermaye artırımı kararı aldı.

Avrupa Yatırım Holding A.Ş, tahsisli sermaye artırımı kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar paylaşıldı:

''Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden 37.250.000 TL'ye artırılması ve artırılması planlanan 7.250.000 TL sermayeyi temsil eden payların 6.350.000 TL nominal değerli kısmının şirketimizin hakim ortağı Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş'ye ve 900.000 TL nominal değerli kısmının şirketimizin dolaylı hakim ortağı ve yönetim kurulu başkanı Ramazan Burak Telli'ye olan nakit borçların ödenmesini teminen muaccel alacakları karşılığında tahsisli olarak ihraç edilmesine, tahsisli olarak ihraç edilecek ve ihraççının sermayesinin %24,16666'sına karşılık gelen 7.250.000 TL sermayeyi temsil eden payların B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören statüde olmasına, artırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesine ve pay bedellerinin Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş ve Telli'nin şirketten olan nakden ve muaccel olan alacaklarından mahsup edilerek tahsiline, bu kapsamda tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kurumlara başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma