Anadolu Hayat Emeklilik'ten kar payı dağıtımı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak.

Anadolu Hayat Emeklilik'ten kar payı dağıtımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 2014 yılı ocak ayında yayımladığı kar payı rehberi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31.12.2023 dönem karına TMS 19 uyarınca ayrılan 36.750.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı da eklenmiştir. Ayrıca, 2024 yılında yatırım yapılmasına karar verilen girişim sermayesi yatırım fonu için tahsis edilen 122.500.000 TL, ilgili mevzuatın öngördüğü istisnadan yararlanılarak kar dağıtımına konu edilmemiştir. Bunun yanı sıra şirketin KKTC'de yürüttüğü faaliyetlerden kaynaklanan 30.297.234 TL tutarındaki kar KKTC mevzuatı uyarınca dönem karından indirilmiştir.

Şirketimiz esas sözleşmesinin 33. maddesinin (a) bendine göre net karımızın yüzde 5'i, çıkarılmış sermayenin yüzde 20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılabilmektedir. Şirketimizin ödenmiş sermayesi şu anda 430.000.000 TL olup söz konusu tutarın yüzde 20'si de 86.000.000 TL'ye denk gelmektedir. Hali hazırda kanuni yedek akçelerimizin toplamı da 86.000.000 TL'ye ulaşmış durumdadır. Bu sebeple birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmamıştır. Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 1.336.544.570 TL dikkate alınacaktır. Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden yüzde 10 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.''

  Hibya Haber Ajansı