Aksigorta,kar dağıtmayacak

Aksigorta A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Aksigorta,kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (PwC) tarafından denetlenen, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.150.606.227 TL dönem net karı elde edilmiştir. Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinin 7. fıkrası gereğince 'şirket, öz sermayenin gerekli öz sermayenin altına düşmesiyle sonuçlanacak şekilde kar dağıtımı yapamaz.' Şirketin 31 Aralık 2023 sonu sermaye yeterlilik oranı yüzde 115 seviyesinin altında gerçekleşmiştir. 2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına 2023 olağan genel kurul toplantısında karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı